iiecaterina            

sesja fotografii mody w budynku altus - katowice, polska.
ubrania - dominika maniek. modelka - ecaterina czerwińska.
zdjęcia - jacek lidwin/
session of fashion photography in the altus building - katowice, poland. clothes - dominika maniek. model - ecaterina czerwinska.
photography - jacek lidwin. 19.06.2010

zestaw składa się z 8 zdjęć ułożonych poziomo, aby je przejrzeć należy uzyć paska przewijania poziomego przeglądarki internetowej /
set contains 8 photos in the horizontal arrangement, to see them you should use horizontal rewind stripe of internet browser

wstecz/backwards
strona główna/main page