wstecz/backwards 
strona główna/main page

 

 

Miłość Fedry/ Phaedra's Love - Sarah Kane - Teatr Gry i Ludzie/ Games and People Theatre, Polska/ Poland - Próba/ Rehearsal 26 lutego/Feb. 2003