07.04.2006 - fajnie by szło, gdyby było fajnie /
it would go fine, if it were fine
wystawa / exposition - wernisaż / varnishing-day
katowice - szopienice, polska / poland