strona główna-main page

kiedyś/past events

 


14.12.2006 - flash mob, dworzec pkp/ railway station, katowice, poland

01.09.2006 - slask aktiv, finisaż. bwa, katowice, polska / slask activ, end of exhibition. bwa, katowice, poland

12.04.2006 - teatr gry i ludzie/ games and people theatre - ćwiczenia na szczudłach/ exercises on the stilts

07.04.2006 - fajnie by szło, gdyby było fajnie / it would go fine, if it were fine  - wystawa / exposition - wernisaż / varnishing-day

24-27.12.2005 - mylisbon story

08.01.2005 - zebranie pewnego stowarzyszenia z aspiracjami artystycznymi / meeting of one association with artistic ambition ;))