strona główna/ main page

zdjęcia/pictures

 
telewizja, telewizja.../ television, television... fotografia mody/ fashion photography
szczątki nieludzkie/ no human remains  
obrazki z dnia Wszystkich Świętych/ pictures from All Saints' Day cztery/ four
poranek/ the morning
byłem na kazimierzu/ I was in casimir anielskość - cielesność
angelic features - body features
dzieci na podwórku/ children on the dooryard
zdjęcia zrobione w szopienicach, na których są ludzie/
the photographs have been taken in szopienice
anielskość - cielesność
a. features - b. features 2
spotkani w drodze/ people were met on a way.
ulica w kwadracie/ street in a square anielskość - cielesność
a. features - b. features 3
kraków, jedno popołudnie/ cracow one afternon
ludzie - portrety/ people - portraits
fotografie1 - portrety/ photographs1 - portraits  
 

śluby czyli konformizm społeczny/ weddings or social conformity

 

 

 

 

 

stat

statystyka