wstecz/backwards strona główna/main page

a part
międzynarodowy festiwal
sztuk performatywnych/
international performing arts festival
katowice, polska / poland
poprzednio/ previously:
międzynarodowy festiwal teatrów A PART/
international theatre festival A PART

teksty i zdjęcia/ texts and photographs

2013
2012

2011
2010
2009

2008
2007
2006
2001
2000
1999

w ciemności, w świetle, poza czasem/
in the dark, in the light, leaving time behind

- album fotograficzny poświęcony Międzynarodowemu
Festiwalowi Sztuk Performatywnych A PART
/
photoboo
k about International Performing Arts Festival A PART

 

człowiek, przestrzeń, światło/
human, space, light
wystawa/ exhibition
jacek lidwin - fotografie teatralne/ theatre photographs
galeria rondo sztuki/ roundabout art gallery
18.06 - 03.07.2009
15. międzynarodowy festiwal teatrów A PART/
15th international theatre festival A PART
18 - 22.06.2009

wystawa zakończyła się/
exhibition was closed

zdjęcia z wernisażu wystawy/
photos from varnishing-day

wizualizacja projektu wystawy/
visualization of exhibition project

O wystawie słów kilka:
Zacząłem fotografować A PART jedenaście lat temu. 
Półtora roku wcześniej byłem przez dwa tygodnie 
członkiem pewnej grupy teatralnej - 
stąd zainteresowanie teatrem. 
Fotografowanie spektakli to taka „mowa zależna”, 
wypowiedź o wypowiedzi, interpretacja. 
Nie zawsze zgodna z intencjami twórców teatru, 
ale takie jest moje prawo jako widza i „opowiadacza”. 
Swoje zdjęcia zazwyczaj prezentuję w formie 
trochę filmowej jako poziome pasy, opowieści, 
narracje. Dokumentacja to nie jest, ale dokument tak. 
Dokument czy to filmowy, czy fotograficzny 
to nie „obiektywny” zapis, choćby, dlatego 
że takowy, moim zdaniem, nie istnieje, a nawet 
gdyby był możliwy, byłby nudny.  To forma ekspresji, 
oddania wrażeń, odczuć opowiadającego 
i opowiadanego, sposobu widzenia świata, 
w tym przypadku świata twórców spektakli, 
ich wyborów i emocji, a także moich wrażeń 
przyjmującego, „czytającego” stworzony 
przez nich świat. Przedstawienia, które fotografuję 
oglądam inaczej, nie wiem mniej czy bardziej 
uważnie. Bardziej wizualnie, szukam ciekawych 
obrazów – z kiepskiego spektaklu można uzyskać 
ciekawe zdjęcia, a potem ułożyć z nich 
interesujące opowiadanie.

wstecz/backwards strona główna/main page

 

 

statystyka